Přihlášení

Pro přihlášení na klubovou akci musíte být členem Klubu Malibus.

Platným členem se stanete po registraci, schválení statutárním orgánem a zaplacení členského příspěvku.